Association > Resource Centre > Mental Health Resources > Major Depression > ជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត

ជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត

Health Resources

ជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត គឺជាជំងឺវេជ្ជសាស្ត្រ។ ដោយសារតែវាជាជំងឺខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ជាទូទៅរោគសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត អាចជារោគសញ្ញារាងកាយដូចជា ការអស់កម្លាំង គេងមិនលក់ ផ្លាស់ប្តូរចំណង់អាហារ ចុកចាប់និងឈឺជាដើម។

មនុស្សគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំនៅពេលខ្លះ ជាពិសេសនៅពេលមានរឿងអាក្រក់កើតឡើង (ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់មនុស្សដែលនៅជិតអ្នកឬបាត់បង់ការងារ) ។ នេះគឺជាប្រតិកម្មធម្មតាប្រសិនបើវាបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលដែលសមហេតុផល។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកកំពុងជួបប្រទះភាពសោកសៅហើយភាគច្រើននៃរោគសញ្ញាខាងលើស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃរយៈពេលពីរឬច្រើនសប្តាហ៍អ្នកអាចមានជំងឺវេជ្ជសាស្ត្រហៅថាជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ។ នេះគឺជាជំងឺទូទៅដែលមនុស្សមិននិយាយ។

វាប៉ះពាល់ដល់បុរស ១០-១៥% និងស្ត្រី ១៥-២៥% ។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានការព្យាបាល វាមានឱកាសខ្ពស់ដែលជំងឺអាចប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី (ក្នុងរយៈពេល 10-15 សប្តាហ៍ចុងក្រោយ) ។ បើគ្មានការព្យាបាលទេវាអាចមានរយៈពេលពី ៦-១៨ ខែឬយូរជាងនេះ។

 • តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់ថាមពលដោយគ្មានហេតុផលទេ?
 • តើអ្នកមានបញ្ហាដំណេកទេ?
 • តើអ្នកកត់សម្គាល់ថាការផ្តោតអារម្មណ៍ឬការចងចាំរបស់អ្នកមិនល្អទេ?
 • តើអ្នកមានគំនិតចង់ស្លាប់ទេ?
 • តើអ្នកមានអារម្មណ៍សោកសៅស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃទេ?
 • តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាគ្មានតម្លៃឬមានកំហុសទេ?
 • តើអ្នកមិនរីករាយនឹងអ្វីទៀតទេ?
 • តើអ្នកសម្គាល់ឃើញថាមានការផ្លាស់ប្តូរចំណង់អាហាររបស់អ្នកទេ?

ប្រសិនបើអ្នកបានឆ្លើយថាបាទ / ចាសចំពោះសំណួរទាំងនេះភាគច្រើនអ្នកអាចនឹងទទួលរងពីជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ។

 

តើអ្វីបណ្តាលឱ្យមានជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត?

 1. តំណពូជ៖ មនុស្សដែលមានប្រវត្តិកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្តក្នុងគ្រួសារមានឪកាសខ្ពស់នៃការកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាំក្នុងចិត្ត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណរពូជតែមួយមុខមិនបណ្តាលឱ្យធ្លាក់កើតទុក្ខគ្រាំគ្រាទេ។
 2. ចិត្តវិទ្យា៖ វិធីដែលអ្នកបានរៀនដោះស្រាយបញ្ហាអាចនាំឱ្យមានជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ។ ប្រសិនបើអ្នកជាប្រភេទមនុស្សដែលមានទស្សនៈទាបចំពោះខ្លួនឯងនិងព្រួយបារម្ភច្រើនប្រសិនបើអ្នកពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើអ្នកដទៃប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះហើយរំពឹងច្រើនពេកពីខ្លួនអ្នកឬអ្នកដទៃឬប្រសិនបើអ្នកមានការ​លាក់អារម្មណ៍របស់អ្នក អ្នកអាចមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ។
 3. ព្រឹត្តិការណ៍ជីវិត៖ ភាពតក់ស្លុតនិងការខាតបង់ពីកុមារភាព (ដូចជាមរណភាពឬការបែកបាក់ពីឪពុកម្តាយ) ឬព្រឹត្តិការណ៍ជីវិតមនុស្សពេញវ័យ (ដូចជាការស្លាប់របស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ការលែងលះការបាត់បង់ការងារការចូលនិវត្តន៍បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរនិងជម្លោះក្នុងគ្រួសារ) អាចនាំឱ្យមានជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ។
 4. កត្តាជីវសាស្ត្រ៖ អតុល្យភាពអ័រម៉ូនឬគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលអាចបណ្តាលឱ្យមានជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ។

 

ការព្យាបាលជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តៈការព្យាបាលដោយការនិយាយ

និយាយជាមួយអ្នកជំនាញដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការផ្តល់ការព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រ (ដែលគេហៅថាការព្យាបាលដោយការនិយាយ) ដល់អ្នកដែលមានជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត អាចមានប្រយោជន៍។ ការព្យាបាលជួយបំបាត់ភាពតានតឹងដោយការពិភាក្សានិងបង្ហាញពីអារម្មណ៍ដើម្បីជួយផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថនិងទម្លាប់ដែលអាចបណ្តាលឱ្យធ្លាក់ទឹកចិត្ត។ វេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកធ្វើការផ្នែកសង្គមអ្នកចិត្តវិទ្យានិងអ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តដទៃទៀតត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលក្នុងគំរូនៃការព្យាបាលការនិយាយផ្សេងៗគ្នា។

ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាវិធីព្យាបាលការនិយាយអាចមានពីរប្រភេទក្នុងការព្យាបាលជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ។ ប្រភេទមួយគឺការព្យាបាលអន្តរបុគ្គល។ នៅក្នុងការព្យាបាលប្រភេទនេះមនុស្សមើលពីរបៀបដែលទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតអាចបណ្តាលឱ្យមានជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេ។

ប្រភេទនៃការព្យាបាលផ្សេងទៀតគឺការព្យាបាលដោយការយល់ដឹង។ ការព្យាបាលការនិយាយប្រភេទនេះជួយមនុស្សឱ្យមើលឃើញពីគំនិតនិងអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានរបស់ពួកគេដែលបណ្តាលឱ្យពួកគេជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ។ ឧទាហរណ៍នៃគំនិតអវិជ្ជមានគឺ "ខ្ញុំគ្មានប្រយោជន៍និងគ្មានតំលៃ" "គ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តខ្ញុំ" ឬ "ខ្ញុំគ្មានអនាគត" ។ ឧទាហរណ៍នៃអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានរួមមានការជៀសវាងនូវទំនាក់ទំនងសង្គមជាមួយមនុស្សឬបន្ថយសកម្មភាពដែលអ្នកពេញចិត្ត។ ការព្យាបាលអាកប្បកិរិយាយល់ដឹងជួយមនុស្សឱ្យផ្លាស់ប្តូរគំនិតនិងអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានទាំងនេះ។

 

ការព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត: ការប្រើថ្នាំ

ថ្នាំដែលគេហៅថាថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីព្យាបាលជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ​។ វាចាំបាច់ត្រូវមានគ្រូពេទ្យដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រួលក្នុងការសួរសំណួរអំពីថ្នាំនិងផលប៉ះពាល់របស់វា។ អ្នកខ្លះបារម្ភថាពួកគេនឹងញៀនឬពឹងផ្អែកលើថ្នាំ។ ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត មិនញៀនទេ។ មនុស្សជាច្រើនជឿថាការប្រើថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត គឺជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយ។ ជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត គឺជាជំងឺវេជ្ជសាស្រ្តដែលបើគ្មានការព្យាបាលអាចកាន់តែអាក្រក់ទៅ ៗ ហើយថែមទាំងអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតទៀតផង។ ថ្នាំទាំងអស់អាចមានផលប៉ះពាល់។​

ផលរំខានទូទៅដែលបណ្តាលមកពីថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ​គឺឈឺក្បាលចង្អោរស្ងួតមាត់គេងមិនលក់បង្កើនការថប់បារម្ភងងុយគេងនិងពិបាកផ្លូវភេទ។ ការឈឺក្បាលចង្អោរនិងការថប់បារម្ភកើនឡើងជាធម្មតានឹងបន្ថយរយៈពេលដែលអ្នកកំពុងប្រើថ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតស៊ូនឹងផលប៉ះពាល់វាចាំបាច់ត្រូវប្រាប់គ្រូពេទ្យហើយមិនត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំភ្លាមៗទេ។ ការឈប់ប្រើថ្នាំភ្លាមៗអាចបង្កឱ្យមានប្រតិកម្មមិនល្អ។

ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធិភាពល្អបំផុតពីការប្រើថ្នាំគ្រូពេទ្យអាចបង្កើនកម្រិតថ្នាំបន្តិចម្តង ៗ ដល់កម្រិតព្យាបាល។ មិនដូចថ្នាំដទៃទៀតដែលបន្ថយរោគសញ្ញាយ៉ាងឆាប់រហ័សថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ជាធម្មតាចំណាយពេល 2 ឬច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

វាជារឿងធម្មតាដែលវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកសាកល្បងប្រើថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ​ពីរផ្សេងគ្នាឬច្រើនមុនពេលរកថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពល្អសម្រាប់អ្នកនិងមានផលប៉ះពាល់ដែលអាចទ្រាំទ្របាន។ នៅពេលដែលថ្នាំបានព្យាបាលការធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកវាត្រូវបានគេណែនាំឱ្យអ្នកបន្តប្រើថ្នាំរហូតដល់មួយឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះដើម្បីការពារការកើតឡើងវិញ។

 

ការព្យាបាលជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត: ជំរើសផ្សេងទៀត

មានរឿងផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់ត្រូវបានស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ​ ប៉ុន្តែអាចមានប្រយោជន៍។ ការរៀនជំនាញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឬវិធីដែលអាចអះអាងបានកាន់តែច្រើនអាចមានប្រយោជន៍។ ការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅដូចជាការបរិភោគអាហាមានជីវជាតិ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងការធ្វើសមាធិក៏អាចមានប្រយោជន៍ផងដែរ។

 

ការព្យាបាលជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត: ជំនួយសម្រាប់គ្រួសារ

ការមើលឃើញសាច់ញាតិដែលមានជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ​អាចធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍សោកសៅភ័យខ្លាចអស់សង្ឃឹមនិងថប់បារម្ភ។ អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់មានកំហុសឆេវឆាវនិងមួម៉ៅ។ បើគ្មានព័ត៌មានអំពីជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ទេអ្នកអាចគិតថាសាច់ញាតិរបស់អ្នកខ្ជិលច្រអូស ផ្តល់ឱវាទល្អហើយអាក់អន់ចិត្តនៅពេលគាត់មិនអនុវត្តតាមដំបូន្មានរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើសាច់ញាតិរបស់អ្នកនិយាយអំពីការធ្វើអត្តឃាតអ្នកនឹងរស់នៅដោយមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង។ គ្រួសារត្រូវការទទួលព័ត៌មានឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអំពីជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ​។ ចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងនឹងជួយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការជួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនិងដោះស្រាយអារម្មណ៍របស់អ្នក។ ព័ត៌មានអាចរកបានពីវេជ្ជបណ្ឌិតបុគ្គលិកសង្គមឬជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្សេងទៀត។ មនុស្សដែលមានជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត កម្រិតមធ្យមអាចស្តាប់យោបល់ដែលមានប្រយោជន៍របស់អ្នក ប៉ុន្តែមិនអាចអនុវត្តតាមដំបូន្មានរបស់អ្នក។ ជៀសវាងការសួរសំណួរអំពីអ្វីដែលធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍កើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ។ កុំបន្ទោសពួកគេចំពោះអារម្មណ៍ដែលពួកគេមានឬប្រាប់ពួកគេឱ្យដកខ្លួនចេញ។ ការធ្វើបែបនេះនឹងជួយបង្កើនអារម្មណ៍របស់ពួកគេចំពោះកំហុសភាពឯកោនិងភាពឯកោ។ មនុស្សដែលមានជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ជាញឹកញាប់មិនអាចកំណត់នូវអ្វីដែលធ្វើឱ្យពួកគេធ្លាក់ទឹកចិត្តឬអ្វីដែលនឹងជួយពួកគាត់ទេ។

ប្រសិនបើសាច់ញាតិរបស់អ្នកមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរវាជារឿងធម្មតាទេដែលអ្នកនៅជាគ្នាជាមួយហើយធ្វើអោយអ្នកនឿយហត់។ ទំនាក់ទំនងខ្លីនិងញឹកញាប់គឺជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការជួយពួកគេ។

នៅពេលមនុស្សម្នាក់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ វាជារឿងធម្មតាទេដែលសមាជិកគ្រួសារមានអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភនិងតានតឹង។ ភាពតានតឹងនេះអាចនាំឱ្យមានបញ្ហាគេងអស់កម្លាំងនិងឆាប់ខឹងរ៉ាំរ៉ៃ។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងពីសញ្ញាទាំងនេះនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងខ្លួនអ្នកនិងថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នក។ ធ្វើឱ្យពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនអ្នក។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកមានការគាំទ្រល្អពីមិត្តភក្តិនិងសាច់ញាតិ។ ប្រហែលជាមានអង្គការជួយខ្លួនឯងនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ជាធម្មតាថ្នាំទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូននៅតាមមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកឬគ្លីនិកសុខភាពផ្លូវចិត្តសហគមន៍។ ទទួលយកថាពេលខ្លះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍អវិជ្ជមានអំពីស្ថានភាព។ អារម្មណ៍ទាំងនេះគឺជារឿងធម្មតាហើយអ្នកមិនគួរមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសនោះទេ។

 

តើអ្នកអាចរកជំនួយនៅតូរ៉ុនតូនៅទីណា?

គ្រូពេទ្យគ្រួសាររបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអាចនឹងទទួលរងនូវជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ​សូមណាត់ជួបជាមួយគ្រូពេទ្យគ្រួសាររបស់អ្នក។ នៅដើមដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកសូមសួរគ្រូពេទ្យគ្រួសាររបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកអាចនឹងមានជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្តទេ។ ប្រសិនបើគ្រូពេទ្យគ្រួសាររបស់អ្នកគិតថាអ្នកកំពុងមានជំងឺកើតទុក្ខគ្រាំគ្រាក្នុងចិត្ត ​គាត់ / នាងនឹងផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នកអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ។ ប្រសិនបើគ្រូពេទ្យគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវការមតិទីពីរអំពីជំងឺរបស់អ្នកគាត់អាចបញ្ជូនអ្នកទៅវិកលចរិកដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនេះ។

 

កម្មវិធីសុខភាពសហគមន៍

សមាគមសុខភាពសតិអារម្មណ៍ហុងហ្វុក
ទូរស័ព្ទលេខ ៤១៦- ៤៩៣-៤២៤២
នេះគឺជាទីភ្នាក់ងារសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនអាស៊ីដែលមានបញ្ហាសុខភាពសតិអារម្មណ៍។

មន្ទីរពេទ្យតូរ៉ុនតូខាងលិច - គំនិតផ្តួចផ្តើមអាស៊ីផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្ត
ទូរស័ព្ទលេខ ៤១៦-៦០៣-៥៨០០ ext.៥៣៤៩

មណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ South Riverdale
ទូរស័ព្ទ: 416-461-1925
កម្មវិធីនេះគឺសំរាប់តែអ្នករស់នៅតំបន់ Riverdale ខាងត្បូង។

មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព
ទូរស័ព្ទលេខ ៤១៦-២៩១-៣៨៨៣

 

បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុក

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងគិតយ៉ាងហ្មត់ចត់អំពីការបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯង អ្នកត្រូវតែទៅជួបគ្រូពេទ្យភ្លាមៗ។ អ្នកអាចទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុករបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនអាចជួបគ្រូពេទ្យគ្រួសាររបស់អ្នកភ្លាមៗ។ ប្រសិនបើសាច់ញាតិរបស់អ្នកកំពុងនិយាយអំពីការសំលាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ អ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យគ្រួសាររបស់ពួកគេឬបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ។ ពួកគេនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំបូន្មានអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ។