Association > Our Services > Family Support Program > Chương trình Hỗ trợ Gia đình

Chương trình Hỗ trợ Gia đình

Family Support Program

Tôi có thể chia sẻ với ai về bệnh tâm thần của người thân trong gia đình của tôi?

Với nhiều người, nhóm hỗ trợ gia đình là nơi duy nhất họ có thể chia sẻ nỗi khổ đau và sự tranh đấu của họ; giải tỏa nỗi lo sợ và niềm đau của họ; cũng như xây dựng tình bằng hữu và niềm hy vọng với tư cách là người làm công việc chăm sóc.

 

Chương trình Hỗ trợ Gia đình của chúng tôi gồm có:

  • Các nhóm tương trợ bằng tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, và Hàn Quốc dành cho các thành viên trong gia đình
  • Giáo dục về sức khỏe tâm thần và bệnh tâm thần
  • Các kỹ năng đối phó và các phương pháp tự chăm sóc bản thân
  • Hiểu biết về hệ thống sức khỏe tâm thần
  • Thông tin về các nguồn trợ giúp trong cộng đồng