Association > Our Services > Asian Community Psychiatric Clinic (Partnership) > Phòng khám Tâm thần Cộng đồng Châu Á (Quan hệ đối tác)

Phòng khám Tâm thần Cộng đồng Châu Á (Quan hệ đối tác)

Asian Community Psychiatric Clinic (Partnership)

Hong Fook hợp tác với một nhóm bác sĩ tâm thần từ hai nền văn hóa để tạo điều kiện tiếp cận với các dịch vụ đánh giá tâm thần, điều trị, tiêm thuốc, quản lý ca bệnh và các dịch vụ hỗ trợ liên quan. Bên ngoài Thành phố Toronto, các dịch vụ có thể được cung cấp thông qua các cơ sở hội chẩn bệnh từ xa và hội chẩn bệnh truyền hình qua hệ thống Ontario Telemedicine Network.

Phòng khám Tâm thần Cộng đồng Châu Á (Asian Clinic) tập trung nguồn lực của mình vào việc cung cấp dịch vụ đánh giá và tư vấn cụ thể về sắc tộc cho khách từ các cộng đồng Đông và Đông Nam Á (Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam). Chương trình tư vấn cũng được cung cấp cho các cơ quan phục vụ những nhóm dân cư này.

Một y tá có giấy phép hành nghề của Hong Fook cung cấp dịch vụ tiêm thuốc và tư vấn điều dưỡng cho các khách của Phòng khám Châu Á với sự ủy quyền của các bác sĩ tâm thần.

Quy trình giới thiệu đi khám chuyên khoa tâm thần tại Phòng khám Á Châu:

  1. Chúng tôi chấp nhận giấy giới thiệu dành cho những bệnh nhân 16 tuổi trở lên. Bác sĩ đa khoa (GP) giới thiệu liên lạc với Hong Fook theo số 416-493-4242 và điền mẫu đơn  giới thiệu (tải về tại đây). Để biết thêm thông tin về Phòng khám Châu Á ở Markham, vui lòng tải xuống bảng thông tin (tải về tại đây).
  2. Nhân viên hành chính chuyển tất cả các giấy giới thiệu mới cho Giám đốc Y khoa của Phòng khám Á Châu để khám sàng lọc.
  3. Nhân viên hành chính sẽ gửi cho nguồn giới thiệu một lá thư xác nhận về kết quả sàng lọc. Nếu khách được chấp nhận sử dụng dịch vụ của Phòng Khám Đa Khoa Á Châu, nhân viên hành chính sẽ lên lịch hẹn khám lần đầu tiên và thông báo ngày hẹn cho bác sĩ đa khoa trong thư này. Sau đó bác sĩ đa khoa được giới thiệu sẽ thông báo cho khách về ngày hẹn.
  4. Bác sĩ chuyên khoa tâm thần của Phòng Khám Đa Khoa Á Châu sẽ trực tiếp hẹn ngày tái khám với khách.