Association > Our Services > Community Programs > Chương trình Cộng đồng Kết hợp

Chương trình Cộng đồng Kết hợp

Integrated Community Program

Cứ 5 người Canada sẽ có 1 người mắc bệnh tâm thần trong đời.

Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi, văn hóa, giáo dục và mức thu nhập.

Đó có thể là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc chính bản thân bạn. Hãy cùng nhau hành động để có một sức khỏe tinh thần tốt hơn. 

Mục tiêu chung của Chương trình Cộng đồng Kết hợp là xây dựng năng lực cộng đồng thông qua truyền đạt cho mọi người kiến ​​thức về sức khỏe tâm thần, và trao cho họ các nguồn lực để họ có thể đóng một vai trò tích cực hơn khi nói đến sức khỏe tâm thần của họ. Các chương trình của chúng tôi nhằm mục đích xây dựng năng lực cộng đồng bằng cách cung cấp thông tin chính xác để giảm sự kỳ thị, bằng cách ủng hộ việc tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ sức khỏe tâm thần và bằng cách khuyến khích sự tham gia của cộng đồng.

Dựa trên cách tiếp cận trao quyền, Chương trình Cộng đồng Kết hợp của chúng tôi:

 

Thúc đẩy nhận thức

  • Nâng cao sức khỏe tâm thần nhắm vào người Châu Á thuộc nhóm thanh niên, phụ nữ, nam giới, người cao tuổi và người mới đến.
  • Hội chợ y tế và tọa đàm về sức khỏe tâm thần
  • Tài nguyên và giáo dục đa ngôn ngữ
  • Chiến dịch chống kỳ thị
  • Quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng, chẳng hạn như phỏng vấn trên truyền thông, các cuộc nói chuyện về sức khỏe tâm thần trên đài phát thanh và loạt bài nâng cao sức khỏe tâm thần trên các phương tiện truyền thông xã hội và TV

Xây dựng năng lực

Tạo điều kiện kết nối

  • Phát triển cá nhân và các nhóm hỗ trợ lẫn nhau
  • Các hoạt động và sự kiện giải trí cộng đồng xã hội