Association > Our Services > Clinical Services > សេវាកម្មគ្លីនិក

សេវាកម្មគ្លីនិក

Clinical Service

តើអ្នកមានអាយុ 16+ ហើយខ្វល់អំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកទេ?

តើកង្វល់ទាំងនេះជ្រៀតជ្រែកឬកំណត់សកម្មភាពជីវិតសំខាន់ៗរបស់អ្នកទេ?

តើកង្វល់ទាំងនេះមានឥទ្ធិពលលើអ្នកក្នុងរយៈពេលយូរទេ?

សេវាកម្មគ្លីនិកដែលឆ្លើយតបតាមវប្បធម៌របស់យើងផ្តល់នូវការទទួលការគ្រប់គ្រងករណីការគាំទ្រក្នុងគេហដ្ឋានការព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រជាក្រុមនិងបណ្តាញពិគ្រោះព្យបាលពីចំងាយនៃខេត្តអនធារីយ៉ូ។

 

ការទទួលអតិថិជនថ្មី

ការទទួលយកអតិថិជនថ្មីគឺជាដំណើរការដែលបុគ្គលិកអ្នកទទួលជួយអតិថិជនរកបញ្ហាដែលកំពុងមាន កំណត់ថាតើមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាកម្មទេ និងធ្វើការបញ្ជូនទៅរកសេវាកម្មដែលសមស្រប។ នៅហុងហ្វុកការទទួលអតិថិជនថ្មីមានជាភាសាដូចខាងក្រោម៖

 • ខ្មែរ
 • ភាសាកូរ៉េ
 • ចិនកាតាំង
 • ចិនកុកងឺ
 • ភាសាអង់គ្លេស
 • វៀតណាម

គ្រប់គ្នាអាចធ្វើការហៅទូរស័ព្ទដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកធ្វើការផ្នែកខាងភាសាណាមួយរបស់យើង។ ផ្អែកលើព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកទទួលអតិថិជន អ្នកហៅទូរស័ព្ទឬអ្នកបញ្ជូនបន្តនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅរកធនធាននិងការគាំទ្រសមស្របដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការដែលបានបញ្ជាក់។

ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិកអ្នកទទួលអតិថិជនតាមភាសាណាមួយ សូមទូរស័ព្ទមកលេខ ៤១៦-៤៩៣-៤២៤២ X ០ ។

 

ការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង

ការគ្រប់គ្រងករណីមានគោលបំណងភ្ជាប់អតិថិជននិងគ្រួសាររបស់គាត់ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងដែលខិតខំស្វែងយល់ពីតំរូវការជាក់លាក់របស់បុគ្គលពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយធនធានសហគមន៍ហើយទីបំផុតជួយអតិថិជននិងគ្រួសាររបស់គាត់អោយដើរឆ្លងកាត់ការងើបឡើងវិញដោយជាក់លាក់។ យុទ្ធសាស្រ្តកំណត់គោលដៅដែលផ្តោតលើការឆ្លុះបញ្ចាំងការធ្វើផែនការការអនុវត្តន៍ការសំរេចបានការកែប្រែនិងការឆ្លុះបញ្ចាំងម្តងទៀត។

អ្នកគ្រប់គ្រងករណីរបស់យើងធ្វើការវាយតំលៃអភិវឌ្ឍផែនការថែរក្សានិងសុវត្ថិភាពដោយមានគោលដៅដែលអាចសំរេចបាននិងផ្តល់ការប្រឹក្សាគាំទ្រដល់បុគ្គលនិង / ឬក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

យើងផ្តល់ជូន៖

 1. ផែនការវាយតម្លៃនិងថែទាំ
 2. ព័ត៌មាននិងការបញ្ជូន
 3. សន្និសីទសម្របសម្រួលនិងថែទាំសេវាកម្ម
 4. ការគ្រប់គ្រងរោគសញ្ញា
 5. ការអប់រំនិងការកសាងជំនាញ
 6. គាំទ្រដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
 7. ការប្រឹក្សាយោបល់គាំទ្រ
 8. គាំទ្រការបកប្រែភាសានិងវប្បធម៌
 9. ជួយក្នុងការណាត់ជួបជាមួយវេជ្ជសាស្រ្តនិងច្បាប់
 10. ការគាំទ្រ

សេវាកម្មគ្រប់គ្រងករណីរបស់យើងគឺឥតគិតថ្លៃសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ទោះបីជាយើងជំរុញអោយលោកអ្នកជ្រើសរើសយកជម្រើសផ្សេងទៀតប្រសិនបើមាន ដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលារង់ចាំ។ សេវាកម្មរបស់យើងគឺសម្រាប់អ្នកដែល៖

 • មានអាយុ ១៦ ឆ្នាំឡើងទៅដោយមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តឬជំងឺផ្លូវចិត្ត
 • រស់នៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ុនតូ (សម្រាប់អ្នកដែលនៅក្រៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូ ហើយមិនមានសេវាកម្មនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេ យើងនឹងពិចារណាលើសំណើរបស់ពួកគេ ប្រសិនបើពួកគេយល់ព្រមមកទីក្រុងតូរ៉ុនតូ ដើម្បីទទួលសេវាកម្ម។ )
 • យល់ព្រមដោយស្ម័គ្រចិត្តចំពោះសេវាកម្ម

យើងទទួលយកការបញ្ជូនពីបុគ្គលម្នាក់ៗ គ្រួសារ មិត្តភក្តិ អ្នកផ្តល់សុខភាពនិងសេវាសង្គម។

ដើម្បីចូលមកទទួលសេវាកម្មនៃការគ្រប់គ្រងករណី លោកអ្នកអាចបំពេញទម្រង់ពាក្យសុំតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតពីThe Access Point (ពីមុនជា Access 1) ឬទាក់ទងបុគ្គលិកសម្រាប់សេវាកម្មតាមរយៈ 416-640-1934។

 

ការគាំទ្រនៅក្នុងការរកទីលំនៅ

យើងជួយបុគ្គលនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឱ្យទទួលបានលំនៅដ្ឋានដែលមានតំលៃសមរម្យនិងមានស្ថេរភាពបរិយាកាសរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅស្តារឡើងវិញផ្ទាល់ខ្លួន។ សេវាកម្មរបស់យើងផ្អែកលើ“ ការជួលឯកជន” អាចឱ្យអតិថិជនរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដោយខ្លួនឯងឬជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ យើងជួលផ្ទះនៃអាគារ/ បន្ទប់ផ្ទះមួយៗក្នុងអត្រាជួយឧបត្ថម្ភធនដល់អតិថិជននិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវសេវាកម្មគ្រប់គ្រងករណីដើម្បីគាំទ្រដល់គោលដៅស្តារឡើងវិញរបស់ពួកគេ។ អ្នកគ្រប់គ្រងករណីរបស់យើងនឹងជួយអតិថិជនរបស់យើងរុករកប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនិងភ្ជាប់ពួកគេជាមួយបណ្តាញគាំទ្រសង្គមដែលនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ការស្តារឡើងវិញរបស់ពួកគេ។

យើងផ្តល់ការអប់រំសម្រាប់អតិថិជននៃលំនៅដ្ឋានរបស់យើងអំពីដំណោះស្រាយផ្តោតសំខាន់លើបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហា ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដោះស្រាយបញ្ហាអារម្មណ៍ គ្រប់គ្រងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងធនធានសហគមន៍ ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាននិងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាធនធានបន្ថែមនិងការគាំទ្រដល់អ្នកដែលកំពុងឈានទៅរកដំណើរនៃការស្តារសុខភាពផ្លូវចិត្តឡើងវិញ។

សេវាកម្មរបស់យើងគឺសម្រាប់អ្នកដែល៖

 • មានអាយុ ១៦ ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត
 • ត្រៀមខ្លួនហើយអាចរស់នៅដោយឯករាជ្យ
 • មានប្រាក់ចំណូល។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រាក់ចំណូលដែលរកបាន, លុយរដ្ឋ, កម្មវិធីគាំទ្រជនពិការនៃអនធារីយ៉ូ, លុយសំរាប់មនុស្សចាស់
 • មានឋានៈស្របច្បាប់។ ឧទាហរណ៍ៈ អ្នកស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ សញ្ជាតិកាណាដា
 • ត្រូវតែមានឆន្ទៈក្នុងការទទួលយកការគាំទ្រកម្រិតខ្លះពី ហុងហ្វុក និង / ឬភ្នាក់ងារសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្សេងទៀត
 • មានឧបសគ្គខាងភាសានិងវប្បធម៌ក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្សេងទៀត

ដើម្បីចូលមកទទួលសេវាកម្មជំនួយផ្នែកលំនៅដ្ឋាន អ្នកអាចបំពេញទម្រង់ពាក្យសុំតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតពី The Access Point (ពីមុនជា Access 1) ឬទាក់ទងបុគ្គលិកសម្រាប់សេវាកម្មតាមរយៈ 416-640-1934។

 

ការព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រជាក្រុម

ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយបណ្តាញសុខភាពសាកលវិទ្យាល័យ (UHN) យើងផ្តល់កម្មវិធីជាក្រុមមានកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់សហគមន៍ចិនដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការទទួលបានការព្យាបាលដោយចិត្តសាស្ត្រនិងក្រុមចិត្តសាស្ត្រ។ កម្មវិធីរួមមាន៖

ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការព្យាបាល៖ ក្រុមអប់រំចិត្តសាស្ត្រ ១០ វគ្គលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្តការជាសះស្បើយនិងភាពធន់។

ការព្យាបាលក្រុមប្រកបដោយឥរិយាបទដែលមានការរួមបញ្ចូលគ្នា៖ ក្រុមព្យាបាលចិត្តសាស្ត្ររយៈពេល ១២ វគ្គជាមួយនឹងការព្យាបាលដោយអាកប្បកិរិយាយល់ដឹង (CBT) ការទទួលយកនិងការព្យាបាលដោយការប្តេជ្ញាចិត្ត (ACT) និងការយកចិត្តទុកដាក់ជាផ្នែកសំខាន់នៃអន្តរាគមន៍។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬការចុះឈ្មោះសូមទាក់ទងពេទ្យវិកលចរិកឬគ្លីនិករបស់អ្នកនៅមន្ទីរពេទ្យតូរ៉ុនតូខាងលិចឬអ្នកគ្រប់គ្រងករណីនៅហុងហ្វុក។