Association > Our Services > Clinical Services > Các Dịch vụ Lâm sàng

Các Dịch vụ Lâm sàng

Clinical Service

Bạn trên 16 tuổi và lo lắng về sức khỏe tâm thần của mình?

Những lo lắng này có cản trở hoặc hạn chế các hoạt động chính yếu trong cuộc sống của bạn không?

Những lo lắng này có ảnh hưởng đến bạn trong một thời gian dài không?

Dịch vụ Lâm sàng đáp ứng văn hóa của chúng tôi giúp Tiếp nhận, Quản lý hồ sơ, Hỗ trợ trong Nhà ở, Trị liệu Tâm lý Nhóm và cung cấp Mạng lưới Bác sĩ Từ xa trong tỉnh bang Ontario.

 

Giai Đoạn Tiếp Nhận

Tiếp nhận là giai đoạn nhân viên tiếp nhận giúp khách hàng xác định các vấn đề đang  hiện hữu,  xác định tính đủ điều kiện cho các dịch vụ và việc giới thiệu đến các dịch vụ thích hợp. Tại Hong Fook, việc tiếp nhận được thực hiện qua các ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Campuchia
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng Quan Thoại
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

Bất kỳ ai cũng có thể gọi điện để nói chuyện với Nhân viên Tuyển dụng qua một trong những ngôn ngữ kể trên. Dựa trên thông tin được trình bày và sàng lọc do Nhân viên tiếp nhận thực hiện, người gọi hoặc người giới thiệu sẽ được hướng dẫn về các nguồn lực và sự hỗ trợ thích hợp để giải quyết các nhu cầu đã xác định.

Để kết nối với Nhân viên Tiếp nhận theo ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi 416-493-4242 X 0.

 

Quản lý hồ sơ

Việc Quản lý hồ sơ có mục đích kết nối khách hàng và gia đình của họ với Người quản lý hồ sơ, người luôn cố gắng tìm hiểu nhu cầu cụ thể của cá nhân, tăng cường hợp tác với các nguồn lực cộng đồng và cuối cùng, hỗ trợ khách hàng của chúng tôi và gia đình của họ thực hiện hành trình phục hồi với những kế hoạch được thiết kế hướng vào việc phản ánh, lập chương trình, thực hiện, đạt được, sửa đổi và phản ánh lại.

Người Quản lý Hồ sơ của chúng tôi tiến hành việc đánh giá, phát triển kế hoạch chăm sóc và an toàn với các mục tiêu có thể đạt được, đồng thời cung cấp tư vấn hỗ trợ cho các cá nhân và/hoặc gia đình của họ.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

 1. Đánh giá và lên kế hoạch chăm sóc
 2. Thông tin và giới thiệu
 3. Hội nghị điều phối dịch vụ và chăm sóc
 4. Quản lý triệu chứng
 5. Giáo dục và xây dựng kỹ năng
 6. Hỗ trợ cho cuộc sống hàng ngày
 7. Tư vấn hỗ trợ
 8. Hỗ trợ giải thích ngôn ngữ và văn hóa
 9. Hộ tống đến các cuộc hẹn y tế và pháp lý
 10. Ủng hộ bệnh nhân 

Dịch vụ Quản lý hồ sơ của chúng tôi miễn phí cho tất cả mọi người, tuy nhiên chúng tôi khuyến khích những người có nhiều sự lựa chọn nên xem xét các phương thức khác nếu có để giảm thời gian chờ đợi cho mọi người. Dịch vụ của chúng tôi dành cho những người:

 • từ 16 tuổi trở lên có vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc bị bệnh tâm thần
 • sống ở Thành phố Toronto (đối với những người bên ngoài Toronto và không có dịch vụ trong khu vực của họ, chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của họ nếu họ đồng ý đến Toronto để được phục vụ.
 • đồng ý tự nguyện tham gia dịch vụ

Chúng tôi hoan nghênh lời giới thiệu từ các cá nhân, gia đình, bạn bè, các nhà cung cấp dịch vụ y tế và xã hội.

Để truy cập dịch vụ Quản Lý Hồ Sơ, bạn có thể điền vào mẫu đơn từ Điểm Truy Cập (trước đây là Access 1) hoặc liên lạc với nhân viên của họ để nhận các dịch vụ theo số 416-640-1934.

 

Hỗ trợ nhà ở

Chúng tôi giúp các cá nhân và gia đình của họ có được nhà ở ổn định và giá cả phải chăng, trong một môi trường sống an toàn, để đạt được các mục tiêu phục hồi cá nhân của họ. Dịch vụ của chúng tôi, dựa trên mô hình cho thuê căn cứ trên người đứng tên, cho phép khách hàng sống trong cộng đồng một mình hoặc với gia đình họ. Chúng tôi cho thuê các căn hộ/nhà ở với mức trợ giá cho khách hàng và gia đình của họ và cung cấp cho họ các dịch vụ quản lý hồ sơ để hỗ trợ các mục tiêu phục hồi của họ. Người quản lý hồ sơ của chúng tôi sẽ giúp khách hàng điều hướng hệ thống chăm sóc sức khỏe và liên kết họ với các mạng lưới hỗ trợ xã hội có lợi cho sự phục hồi của họ.

Chúng tôi cung cấp thông tin cho khách hàng sử dụng nhà ở của chúng tôi về giải pháp nhằm giải quyết vấn đề tập trung, quản lý rủi ro, đối phó với cảm xúc, quản lý các vấn đề sức khỏe tâm thần, liên kết với các nguồn lực cộng đồng, phát triển mối quan hệ tích cực và đào tạo kỹ năng sống cũng như các nguồn lực và hỗ trợ bổ sung cho những người đang diễn tiến việc phục hồi sức khỏe tâm thần.

Dịch vụ của chúng tôi dành cho những người:

 • từ 16 tuổi trở lên
 • có vấn đề về sức khỏe tâm thần
 • sẵn sàng và có thể sống độc lập
 • có thu nhập, ví dụ thu nhập từ  việc làm, hoặc nhậnTrợ Cấp Xã Hội của Ontario, Trợ Cấp Người Tàn Phế Ontario, tiền An ninh tuổi già
 • có tư cách pháp nhân, ví dụ: Thường trú nhân, Công dân Canada
 • phải sẵn sàng chấp nhận một số mức hỗ trợ từ Hong Fook và / hoặc các cơ quan sức khỏe tâm thần khác
 • có trở ngại về ngôn ngữ và văn hóa trong việc tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần khác

Để truy cập dịch vụ Hỗ Trợ Nhà Ở, bạn có thể điền vào mẫu đơn từ Điểm Truy Cập (trước đây là Access 1) hoặc liên lạc với nhân viên của họ để nhận các dịch vụ theo số 416-640-1934.

 

Tâm lý trị liệu nhóm

Hợp tác với Mạng lưới Y tế Đại học (UHN), chúng tôi cung cấp chương trình nhóm giới hạn thời gian cho cộng đồng người Trung Quốc để cải thiện khả năng tiếp cận với liệu pháp tâm lý và trị liệu tâm lý nhóm. Chương trình bao gồm:

Hành trình chữa bệnh: Nhóm giáo dục tâm lý gồm 10 buổi thúc đẩy sức khỏe tâm thần, phục hồi và khả năng phục hồi.

Trị liệu nhóm hành vi tích hợp: Nhóm trị liệu tâm lý 12 buổi với Liệu pháp hành vi nhận thức (CBT), Liệu Pháp Chấp Nhận và Cam Kết (ACT) và Chánh niệm là ba yếu tố cốt lõi của việc can thiệp.

Để biết thêm thông tin hoặc  đăng ký, vui lòng liên lạc với bác sĩ tâm thần hoặc bác sĩ lâm sàng của bạn tại Bệnh viện Tây Toronto hoặc Người quản lý hồ sơ tại Hong Fook.