Association > Chúng tôi là ai

Chúng tôi là ai

Slide 2
Caring and Thriving Together

Hong Fook Mental Health Association, established in 1982, is dedicated to improving the lives of Asian and other communities.

Slide 3
Let's take the mental health journey together.

We aim at Championing Culturally Competent Care.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slide 2
Caring and Thriving Together

Hong Fook Mental Health Association, established in 1982, is dedicated to improving the lives of Asian and other communities.

Slide 3
Let's take the mental health journey together.

We aim at Championing Culturally Competent Care.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Hồng Phúc có nghĩa là Sức Khỏe và Hạnh Phúc trong tiếng Trung Hoa. Được thành lập vào năm 1982, Hội Sức khỏe Tâm thần Hồng Phúc là cơ quan sức khỏe tâm thần cộng đồng văn hóa dân tộc hàng đầu với đội ngũ nhân viên phù hợp với văn hóa Á Đông và các cộng đồng khác trong vùng Đại Đô Thị Toronto. Hồng Phúc cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần liên hoàn từ “quảng bá sức khỏe” đến “quản lý bệnh tình” bằng tiếng Campuchia, tiếng Trung (tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại), tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Anh.

VIỄN KIẾN CỦA CHÚNG TÔI:

Đi đầu trong việc Chăm sóc Sức khỏe phù hợp với Văn hóa.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI:

HỘI SỨC KHỎE HỒNG PHÚC CỐNG HIẾN VÀO SỰ CẢI THIỆN CUỘC SỐNG CHO CÁC CỘNG ĐỒNG Á CHÂU VÀ CÁC CỘNG ĐỒNG KHÁC.

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI:

  • Sáng tạo
  • Tập trung vào con người
  • Công bằng
  • Trách nhiệm
  • Phù hợp với văn hóa
  • Ủng hộ quyền lợi