Association > Our Services > Community Paramedic-Led Clinic (Partnership) > Phòng Khám Do Nhân Viên Y Tế Cộng Đồng Hướng Dẫn (Quan hệ đối tác)

Phòng Khám Do Nhân Viên Y Tế Cộng Đồng Hướng Dẫn (Quan hệ đối tác)

Community Paramedic-Led Clinic

Mục tiêu của Phòng khám Do Y Tế Cộng đồng chỉ đạo là mang dịch vụ chăm sóc sơ khởi và các dịch vụ cộng đồng đến tận nhà những người cao niên và những người thuê nhà dễ bị tổn thương bằng cách dùng phương thức tiếp cận sáng tạo, để họ có thể được tư vấn và kiểm tra sức khỏe thể chất và tinh thần kịp thời thay vì đợi đến lúc phải gọi 911 để được giúp đỡ.

Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần Hong Fook, cùng với Cota, Tập đoàn Nhà ở Cộng đồng Toronto và Dịch vụ Y Tế Toronto, hợp tác để cung cấp các phòng khám y tế đầu tiên ở Ontario do nhân viên y tế điều hành trong một số toà nhà TCHC ở Scarborough, cung cấp hỗ trợ về sức khỏe thể chất và tinh thần, liên kết với các dịch vụ cũng như các cuộc hội thảo giáo dục cho người cao niên có thu nhập thấp và cư dân có cuộc sống lẻ loi, bấp bênh và không giao tiếp với bên ngoài ở Toronto.

 

Các dịch vụ trong CPLCs bao gồm:

 • Hỗ trợ y tế
 • kiểm tra huyết áp
 • liên kết và giới thiệu đến các dịch vụ y tế / thể chất / tinh thần / và giải trí xã hội
 • tham vấn và cộng tác với các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng để giải quyết kế hoạch chăm sóc và an toàn tại nhà của người thuê nhà
 • tạo điều kiện đáp ứng nhanh chóng, mạnh mẽ và liên cơ quan để hỗ trợ các cư dân TCHC qua các cuộc gọi khẩn cấp 911 thường xuyên
 • cung cấp việc giáo dục và quản lý thuốc men
 • tiến hành các cuộc hội thảo giáo dục hàng tháng về “y tế và sức khỏe”
 • tiến hành kiểm tra an toàn

 

Lịch trình và địa điểm CPLC:

 • Thứ Ba @ 10 Glen Everest Road (tầng một, phòng giải trí)
 • Thứ Tư @ 20 Gordonridge Place (dưới tầng hầm)
 • Thứ năm @ 50 tuxedo (tầng 16, phòng giải trí)
 • Thứ Sáu @ 4301 Kingston Road (phòng bếp ở tầng trệt)

* Giờ khám: 11 giờ sáng - 3 giờ chiều (khách hàng cuối cùng lúc 2 giờ 30 chiều)

Không cần lấy hẹn. Mọi thắc mắc về CPLC, xin vui lòng liên lạc với Nhân viên tiếp cận sức khỏe tâm thần và nghiện ngập của chúng tôi theo số 647-273-0954.